PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 53.75
MTF: |
SA "RENOVATORUL - BASM" 0.01

Inițierea cererii de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai societății "Baza de transport auto nr. 31 Chişinău" SA. Suspendarea/Retragerea de pe Piața Reglementată a valorilor mobiliare MD14BTAC1009

Back to news

2023-05-16

În legătură cu inițierea cererii de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari, tranzacționarea pe Piața Reglementată a valorilor mobiliare emise de "Baza de transport auto nr. 31 Chişinău" SA (MD14BTAC1009) este suspendată până pe data de 27.06.2023, cu retragerea ulterioara din data de 28.06.2023 din motivul necorespunderii condițiilor aferente free float-ului.

Cerere de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai emitentului "BTA-31 Chisinau" SA

Back to news