PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 53.75
MTF: |
SA "RENOVATORUL - BASM" 0.01

Inițierea cererii de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai societății "Alimcom" SA. Suspendarea/Retragerea de pe Piața Reglementată a valorilor mobiliare MD14ALIM1008

Inapoii la lista noutăţilor

2023-05-24
În legătură cu inițierea cererii de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari, tranzacționarea pe Piața Reglementată a valorilor mobiliare emise de SA  „Alimcom” (MD14ALIM1008) este suspendată până pe data de 27.06.2023, cu retragerea ulterioara din data de 28.06.2023 din motivul necorespunderii condițiilor aferente free float-ului.
 
Cerere de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai emitentului "Alimcom" SA

Inapoii la lista noutăţilor