PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 47.50
MTF: |
SA "MEGA PRIM" 3.40

Înregistrarea provizorie în cadrul MTF pe perioada 31.10.2023 – 29.12.2023 a acțiunilor emise de S.A. "ESTATE GROUP"

Inapoii la lista noutăţilor

2023-10-26


În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia privind înregistrarea provizorie în cadrul MTF pentru perioada 

31.10.2023 – 29.12.2023, a următoarelor valori mobiliare:
 
Nr. Denumirea emitentului     IDNO Codul ISIN Volumul emisiunii, un Valoarea nominală, lei
1 S.A. “ESTATE GROUP” 1002600054873 MD14ESRO1004 6 128 443 4
 
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea.
Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Inapoii la lista noutăţilor