PR:
BC "VICTORIABANK" S.A. 185.00
MTF: |
"ASTARTA INVEST" SA 130.00
|
SA "COMBINATUL AUTO 7" 11.56
|
SA "METALFEROS" 216.00

Admiterea pe Piața Reglementată, începând cu 28 mai, a celei de-a 8-a emisiuni de obligațiuni ale Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (MD1004000086)

Inapoii la lista noutăţilor

2024-05-27

Începând cu data de 28 mai 2024, MAIB va lista ​pe Piața Reglementată cea de-a 8-a emisiune de
obligațiuni corporative, cu următoarele caracteristici: 
 
Banca Comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Sediul: mun. Chișinău, 31 august 1989, 127
cod ISIN: MD1004000086
Termenul de circulație 3 ani
Valoarea emisiunii 89 140 000 lei
Numărul obligațiuni emise 4 457 un.
Valoarea nominală 20 000 lei
Dățile de achitare a cupoanelor 23.06.2024; 23.07.2024; 23.08.2024; 23.09.2024;
23.10.2024; 23.11.2024; 23.12.2024; 23.01.2025;
23.02.2025; 23.03.2025; 23.04.2025; 23.05.2025.

23.06.2025; 23.07.2025; 23.08.2025; 23.09.2025;

23.10.2025; 23.11.2025; 23.12.2025; 23.01.2026;
23.02.2026; 23.03.2026; 23.04.2026; 23.05.2026.

23.06.2026; 23.07.2026; 23.08.2026; 23.09.2026;

23.10.2026; 23.11.2026; 23.12.2026; 23.01.2027;
23.02.2027; 23.03.2027; 23.04.2027; 23.05.2027.
Data emiterii 23.05.2024
Data admiterii pe PR 28.05.2024
Data scadenței 23.05.2027
Rata dobânzii flotantă, conectată la rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în monedă națională total pe sectorul bancar, cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe site-ul oficial al BNM www.bnm.md către data care corespunde cu prima zi a perioadei de derulare a ofertei (4.01% - pentru primele 12 cupoane) + marja fixă stabilită pentru clasa V (0.5%).
Periodicitatea achitării dobânzii O dată pe lună (lunar)
Prospectul de emisiune Prospect

NOTĂ: Emisiunea data este a patra din cadrul Programului de oferă anunțat de către MAIB pentru perioada
04.12.2023 – 04.12.2024. În total, MAIB intenționează să atragă până la 1 miliard lei prin intermediul a 10
emisiuni de obligațiuni de clase diferite și cu o valoare de 100 mil lei fiecare. 

Inapoii la lista noutăţilor