Retragerea VM de pe MTF _ale S.A. "Montorul" - 06.09.2019

Inapoii la lista noutăţilor

2019-09-05
       În conformitate cu art. 29.1 lit. a) al Regulilor Sistemului multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, începînd cu data de 06.09.2019 se retrag de pe M.T.F. valorile mobiliare ale S.A. “MONTORUL (MD14ONTO1005).

Inapoii la lista noutăţilor