Retragerea de pe MTF IPC "ICAM" SA si "Romanesti" SA 04.10.2019

Inapoii la lista noutăţilor

2019-10-03
 
   În conformitate cu art. 29.1 al Regulilor Sistemului multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, începând cu data de 04.10.2019 se retrag de pe MTF valorile mobiliare ale următoarelor societăţi:
 
N/o Denumire Cod ISIN
1 2 3
1 SA întreprinderea de producţie şi comerţ "ICAM" MD14CIMA1009
2 SA "ROMĂNEŞTI" MD14RMNS1005
 

Inapoii la lista noutăţilor