Retragerea de pe MTF 09.10.2019

Inapoii la lista noutăţilor

2019-10-08
 În conformitate cu art. 29.1 al Regulilor Sistemului multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, începând cu data de 09.10.2019 se retrag de pe MTF valorile mobiliare ale următoarelor societăţi:
 
N/o Denumire Cod ISIN
1 2 3
1 SA "Mega Prim" MD14EGAP1006
2 SA "ELEGANT-STIL" MD14ELES1002
3 SA  "ESTATE GROUP" MD14ESRO1004
4 SA "NORD-ZAHAR" MD14ZABR1004
 
 

Inapoii la lista noutăţilor