Inregistrare provizorie pe PR perioada 22.10.19 – 28.11.2019

Inapoii la lista noutăţilor

2019-10-18
     În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe piaţa reglementată, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada perioada 22.10.2019 – 28.11.2019 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:
 
Denumirea emitentului IDNO
1 2 3
1 S.A. „MAGISTRALA” MD14MAGI1005
2 S.A. „ASPA” MD14ASPA1006
 
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
 

Inapoii la lista noutăţilor