Retragerea de pe MTF 24.10.2019

Inapoii la lista noutăţilor

2019-10-23
    În conformitate cu art. 29.1 al Regulilor Sistemului multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, începând cu data de 24.10.2019 se retrag de pe MTF valorile mobiliare ale următoarelor societăţi:
 
N/o Denumire Cod ISIN
1 2 3
1 SA "VODĂ" MD14ODAV1009
2 SA "BAZA DE TRANSPORT AUTO  nr. 31 Chişinău" MD14BTAC1009
 

Inapoii la lista noutăţilor