Retragerea VM de pe MTF _ale SA ”Centrindmontaj” - 19.11.2019

Inapoii la lista noutăţilor

2019-11-18
    În conformitate cu art. 29.1 lit. a) al Regulilor Sistemului multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, începînd cu data de 19.11.2019 se retrag de pe MTF valorile mobiliare ale SA “Centrindmontaj” (MD14NTAJ1008).

Inapoii la lista noutăţilor