Retragerea de pe MTF ale SA "Topaz", SA "Aqua Prut" 25.11.2019

Inapoii la lista noutăţilor

2019-11-22
    În conformitate cu art. 29.1 al Regulilor Sistemului multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, începând cu data de 25.11.2019 se retrag de pe MTF valorile mobiliare ale următoarelor societăţi:
 
N/o Denumire Cod ISIN
1 2 3
1 SA "AQUA PRUT" MD14AQUA1001
2 SA Întreprinderea mixtă uzina "TOPAZ" MD14TOPA1009
 
 

Inapoii la lista noutăţilor