Modificări la “Instrucțiunea cu privire la raportările persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital”

Inapoii la lista noutăţilor

2020-03-03
Prin prezenta Vă aducem la cunoștința faptul că, prin Hotărîrea CNPF NR 7/5 din 24 februarie 2020 au fost operate modificări la Instrucțiunea cu privire la raportările persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital”, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 38/5 din 03.07.2015.
Modificarile menționate au fost publicate în Monitorul oficial nr. 63-68 (7392-7397) din 28 februarie 2020.

Inapoii la lista noutăţilor