Retragerea VM de pe MTF _ale SA “Pivnițele din Brănești” din 08.09.2020

Inapoii la lista noutăţilor

2020-09-08
   În baza Hotărîrii adunarii generale a acționarilor din 10.07.2020 al SA “Pivnițele din Brănești” (Monitorul Oficial nr. nr. 199-204 din 07.08.2020) și cererei emitentului, conform art. 29.1 lit. c) al Regulilor Sistemului multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, începînd cu data de 09.09.2020 se retrag de pe MTF valorile mobiliare ale SA “Pivnițele din Brănești”  (MD14PIBR1008).

Inapoii la lista noutăţilor