Inregistrare provizorie în cadrul MTF perioada 09.09 – 16.10. 2020

Inapoii la lista noutăţilor

2020-09-09
   În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie în cadrul MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada perioada 14 septembrie - 09 octombrie 2020 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:
 
 
Denumirea emitentului  
IDNO
Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „Basarabia-Nord” 1002602004366 MD14BARS1003 823 735 20,00
2 S.A. "JLC" 1002600005059 MD14JLCI1001 692 149 56,00
 
 
   În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Inapoii la lista noutăţilor