Retragerea VM de pe MTF _ale SA “PLANETA CARTE” din 21.12.2020

Inapoii la lista noutăţilor

2020-11-16
   În  conformitate cu art. 29.1 lit. a) al Regulilor Sistemului multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, începînd cu data de 21.12.2020 se retrag de pe MTF valorile mobiliare ale “Planeta Carte” (MD14PLAC1001). 

Inapoii la lista noutăţilor