Retragerea VM de pe Piața Reglementată SA "Viorica Cosmetic"

Inapoii la lista noutăţilor

2020-12-15
     Valorile mobiliare ale „Viorica-Cosmetic” SA - MD14VITM1005 se retrag de pe Piaţa Reglementată administrată de S.A. „Bursa de Valori a Moldovei” din data de 16.12.2020.
Cerere de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai emitentului

Inapoii la lista noutăţilor