Retragerea VM de pe Piața Reglementată SA "Victoria-Țum"

Inapoii la lista noutăţilor

2020-12-15
     Valorile mobiliare ale „Victoria-Țum” SA - MD14ICTO1006 se retrag de pe Piaţa Reglementată administrată de S.A. „Bursa de Valori a Moldovei” din data de 16.12.2020.

Cerere de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai emitentului

Inapoii la lista noutăţilor