Retragerea VM de pe Piața Reglementată SA "DAAC HERMES"

Inapoii la lista noutăţilor

2020-12-15
    Valorile mobiliare ale „DAAC HERMES” SA - MD14DACH1001 se retrag de pe Piaţa Reglementată administrată de S.A. „Bursa de Valori a Moldovei” din data de 16.12.2020.
Cerere de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai emitentului

 

Inapoii la lista noutăţilor