Inregistrare provizorie în cadrul MTF pe perioada 13.01.21 – 26. 02. 2021

Inapoii la lista noutăţilor

2021-01-11
   În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada  13 ianuarie 2021 – 26 februarie 2021 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Inapoii la lista noutăţilor