PR:
Banca Comerciala "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. 20 210.96
MTF: |
"ALPHA LEASING" SA 1.00

Produse şi servicii

SA "Bursa de Valori a Moldovei" prestează Membrilor Bursei şi persoanelor interesate un spectru larg de servicii şi produse bursiere, disponibile atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic.
 
Pe pagina web a Bursei se poate accesa gratuit statistica tranzacţiilor pentru ultimii 2 ani de activitate, ofertele la vânzare / cumpărare şi planul de negocieri zilnic.
 
Concomitent, Bursa prestează contra plată următoarele servicii şi produse: 

  1. Buletinul  informativ  "Bursa  de  Valori  a  Moldovei";
  2. Informaţii privind emitenţii înregistraţi şi tranzacţionaţi la Bursă;
  3. Statistica  zilnică,  saptamânală  şi  lunară  a  tranzacţiilor bursiere prin E-mail;
  4. Ofertele zilnice la  vânzare / cumpărare a  valorilor mobiliare;
  5. Accesul la arhiva tranzacţiilor bursiere, de la fondarea Bursei până în prezent;

 Tarifele plătite pentru serviciile prestate sunt indicate în Lista comisioanelor, taxelor şi altor plăţi încasate de către Bursa de Valori a Moldovei pentru serviciile prestate
Pentru informaţii suplimentare rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 022-27-76-36 sau la adresa de e-mail office@bvm.md