PR:
BC "VICTORIABANK" S.A. 185.00
MTF: |
"ASTARTA INVEST" SA 130.00
|
SA "COMBINATUL AUTO 7" 11.56
|
SA "METALFEROS" 216.00

Уведомление о досрочном погашении муниципальных облигаций класса I, выпущенных Примэрией Сынжера, ISIN MD2004000019

Вернуться к списку новостей

2023-02-10
PRIMĂRIA ORAȘULUI SÎNGERA informează deținătorii de obligațiuni municipale de clasa I, ISIN MD2004000019, despre decizia sa (Dispoziția nr.5 din data de 30.01.2023) de exercitare a răscumpărării anticipate a întregii emisiuni de obligațiuni municipale de clasa I, ISIN MD2004000019, în număr de 2,000 unități, valoare totală de 2,000,000 lei, obligațiuni emise pe termen de 2 ani în data de 26.08.2021, cu scadența pe data de 26.08.2023, rata dobânzii de 6,5% anual, achitată cu periodicitate semianuală. Decizia este luată în concordanță cu prevederile Prospectului de ofertă publică primară de obligațiuni municipale emise de Primăria orașului Sîngera, aprobat prin decizia CNPF nr. 43/2 din 30 iulie 2021, care prevede că obligațiunile pot fi răscumpărate anticipat de către Emitent.
Răscumpărarea anticipată va avea loc în data de 27.02.2023 (ziua lucrătoare imediat următoare datei de 26.02.2023, până la care se va calcula cuponul al III-lea), cu retragerea ulterioară a obligațiunilor de pe piață.
Prețul de răscumpărare al emisiunii MD2004000019 este de 100% din valoarea nominală (1,000 lei pentru fiecare obligațiune), iar data de înregistrare pentru identificarea obligatorilor care beneficiază de răscumpărarea anticipată este 22.02.2023, cu 3 zile lucrătoare anterioare datei răscumpărării anticipate și plății dobânzii.
Procedura de răscumpărare anticipată a obligațiunilor municipale emise de Primăria orașului Sîngera va fi executată prin intermediul societății de investiții B.C.“Victoriabank”S.A., în baza deciziei Emitentului și acordului Investitorului. La Data răscumpărării anticipate Intermediarul va transfera mijloacele recepționate de la Emitent la conturile Deținătorilor de Obligațiuni, conform listei recepționate de la Depozitarul Central Unic, iar Depozitarul Central Unic va înregistra retragere obligațiunilor municipal din conturile deținătorilor de obligațiuni și anularea acestora.
De asemenea, obligațiunile MD2004000019 vor fi suspendate de la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare al BVM (MTF) începând cu ședința de tranzacționare din data de 16.02.2023, iar ultima ședință de tranzacționare va fi în 15.02.2023.
Primăria or. Sîngera a luat această decizie în vederea diminuării cheltuielilor cu dobânzi, fiind o oportunitate reciprocă și pentru deținătorii de obligațiuni și pentru emitent.
Aici poți accesa Avizul integral.

Вернуться к списку новостей