PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 545.00
MTF: |
S.A. "ASITO DIRECT" 1.67

Уведомление о дроблении акций, выпущенных BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

Вернуться к списку новостей

2023-03-06
BC "MAIB" S.A.
 
 
COMUNICAT INFORMATIV
privind fracționarea acțiunilor
 
Prin prezentul,  BC "MAIB" S.A. (în continuare – Bancă), Va aduce la cunoștință că prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 4/7  din  31.01.2023*, în Registrul emitenţilor de valori mobiliare, au fost efectuate înscrierile legate de fracționarea acțiunilor emise de bancă, în proporţie de 1:100.

Astfel, acțiunile plasate de Bancă în număr de 1,037,634 acţiuni ordinare nominative de clasa I  cu valoarea nominală de 200 lei, au fost înlocuite cu 103,763,400 (o sută trei milioane șapte sute șaizeci şi trei mii patru sute) acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 2 lei.

În legătură cu acest eveniment, aducem la cunoștință, că valoarea și mărimea cotelor deținute de fiecare acționar în capitalul băncii, nu au suferit modificări iar la calcularea numărului exact de acțiuni, se va înmulți numărul de acțiuni deținut pînă la fracționare la o 100, respectiv se va obține numărul de acțiuni deținut după fracționare (ex: acționarul care pînă la fracționare a deținut o singură acțiune, după fracționare va deține 100 acțiuni (1x100 = 100)).

Important! În aceiași ordine de idei, Va informăm, că prețul de tranzacționare a acțiunilor maib, urmează să se ajusteze proporțional diminuării valorii nominale.

Pornind de la faptul că la finele anului 2022 începutul 2023 prețul de tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată se situase la nivelul de circa de 4 200,00 lei per acțiune, după fracționare, prețul de tranzacționare se va adapta numărului nou de acțiuni și noii valori nominale urmînd sa se situeze la nivelul de circa de 42,00 lei per acțiune.

Modificările în Registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de bancă privind numărul de valori mobiliare deținute de fiecare acționar vor fi operate de către Depozitarul Central.
 
 
Comitetului de Conducere al băncii
 
* Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 31-34 art.140 din 03.02.2023
 

Вернуться к списку новостей