PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 545.00
MTF: |
S.A. "ASITO DIRECT" 1.67

Созыв очередного годового Общего собрания акционеров КБ "VICTORIABANK" А.О. на 28 апреля 2023 г.

Вернуться к списку новостей

2023-03-28
Prin prezenta, Banca Comercială “Victoriabank” S.A., în conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital nr. 171 din 11.07.2012 și Regulamentului nr.7/1 din 18.02.2019 cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, precum și condiţiile Contractului nr. 1 privind admiterea și menținerea valorilor mobiliare pe piața reglementată din 26.05.2015 încheiat de BVM şi B.C. „Victoriabank” S.A., prevederile articolului 28 „Menţinerea valorilor mobiliare corporative pe piaţa reglementată” al Regulilor pieței reglementate Bursa de Valori a Moldovei, aprobate prin Hotărârea CNPF nr.23/3 din 08.05.2015, Vă informează despre evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare sau preţul valorilor mobiliare ale acestuia - convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor B.C. “Victoriabank” S.A., care va avea loc la data de 28 Aprilie 2023, ora 16:00, prin corespondență. Locul unde se va ține Adunarea Generală (acumularea şi examinarea buletinelor de vot) - sediul central al B.C. “Victoriabank” S.A., situat pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.141.
Ordinea de zi a Adunării:
1. Darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2022;
2. Darea de seamă a Consiliului de Administrație al Băncii pentru anul 2022;
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație a Băncii;
4. Aprobarea Regulamentului remunerării membrilor Consiliului de Administrație în redacție nouă;
5. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anii 2023-2026 și stabilirea cuantumului retribuțiilor serviciilor ei;
6. Repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2022. 

Вернуться к списку новостей