PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 545.00
MTF: |
S.A. "ASITO DIRECT" 1.67

Уведомление о созыве Очередного годового общего собрания акционеров "Avicola Gallinula" S.A. на 12 июня 2023 г.

Вернуться к списку новостей

2023-05-11

SA „Avicola Gallinula” aduce la cunoştinţa acţionarilor săi, că, în temeiul Deciziei Consiliului Societăţii din data de 03.05.2023, pentru data de 12.06.2023, orele 10.00, pe adresa: municipiul Chişinău, strada Calea Basarabiei, 36/4, va fi convocată adunarea generală ordinară anuală a Societăţii.
 
Оrdinеа de zi а Аdunării :

1) Examinarea situaţiilor financiare şi a raportului companiei de audit despre rezultatele controlului activităţii societăţii pentru anul 2022.

2) Aprobarea dării de seamă anuale a consiliului societăţii pentru anul 2022.

3) Aprobarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori pentru anul 2022.

4) Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al societăţii pentru anul 2023.

5) Repartizarea profitului obţinut în anul 2022 sau direcţionarea la acoperirea pierderilor societăţii.

6) Cu privire la alegerea noii componenţe a comisiei de cenzori şi remunerarea acestora, conform demersului acţionarului „Avicola Farm Meat” SRL.

7) Selectarea companiei de audit a situaţiilor financiare pentru anul 2023 şi aprobarea cuantumului remunerării acesteia.

Вернуться к списку новостей