PR:
Banca Comerciala "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. 20 210.96
MTF: |
"ALPHA LEASING" SA 1.00

Moldasig объявил о продаже единых пакетов

Вернуться к списку новостей

2019-01-23
  Preşedintelui Bursei de Valori a Moldovei
dl Corneliu Dodu
 
 
 
Stimate dle Preşedinte,
 
În temeiul:
  • Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 9/1 din 02.03.2017 – Cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi de emitere a unor noi acţiuni ale Societăţii pe acţiuni "MOLDASIG";
  • Art. 29 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări, în redacţia LP242 din 23.11.17, MO441-450/22.12.17 art. 746,
  • Art. 29 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări, în redacţia LP172 din 27.07.2018, MO321-332/24.08.2018 art. 529,
  • Deciziei Organului Executiv "MOLDASIG" S.A. nr. 11-18-d din 10.12.2018;
  • Deciziei Organului Executiv "MOLDASIG" S.A. nr. 12-18-d din 10.12.2018,
 
"MOLDASIG" S.A. anunţă despre expunerea în continuare la vânzare, prin intermediul pieţei reglementate a Bursei de Valori a Moldovei:
 
  1. A pachetului unic de 390.245 (trei sute nouăzeci mii două sute patruzeci şi cinci) acţiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, la preţul iniţial de 43,06 lei per acţiune, începând cu 02.01.2019 pe un termen de până la 3 luni. Perioada licitaţiei de la 18.03.2019 până la 22.03.2019.
  2. A pachetului unic de 59.855 (cincizeci şi nouă mii opt sute cincizeci şi cinci) acţiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, la preţul iniţial de 43,06 lei per acţiune, începând cu 02.01.2019 pe un termen de până la 3 luni. Perioada licitaţiei de la 18.03.2019 până la 22.03.2019;
  3. A pachetului unic de 29.900 (douăzeci şi nouă mii nouă sute) acţiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, la preţul iniţial de 76,57 lei per acţiune, începând cu 02.01.2019 pe un termen de până la 3 luni. Perioada licitaţiei de la 18.03.2019 până la 22.03.2019.
 
În baza art. 29 al Legii nr. 407-XVI din 21.12.2006 – „Cu privire la asigurări”, acţiunile nou emise pot fi procurate doar de persoanele care au obţinut Avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Moldova.  
 
 
Director general                                                                    Gheorghe NAFORNIŢA

Вернуться к списку новостей