PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 545.00
MTF: |
S.A. "ASITO DIRECT" 1.67

Newsletter

   
Newsletter January 2013
Newsletter January 2014
Newsletter January 2015
Newsletter January 2016
Newsletter January 2017
Newsletter January 2018
Newsletter January 2019

Newsletter January 2020
Newsletter January 2021
Newsletter January 2022
Newsletter January 2023

Ediţia periodică Buletinul informativ "Bursa de Valori a Moldovei" este publicată lunar în limba
română / rusă şi conţine următoarele informaţii privind: 
 
·        activitatea Bursei de Valori a Moldovei;
·        participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
·        emitenţii, valorile mobiliare ale cărora sunt înregistrate la bursă;
·        statistica tranzacţiilor bursiere, inclusiv preţurile înregistrate în cadrul tranzacţiilor bursiere;
·        noutăţi şi evenimente de pe piaţa de capital autohtonă şi internaţională.
 
Costul Buletinului informativ este de 50 lei în varianta electronică.
Abonarea poate fi efectuată la:
 
1.  Departamentul Marketing, Listing şi Cotare al Bursei de Valori a Moldovei: mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 16, etaj.3,  
     tel. 022-27-76-36, 
E
-mail:  office@bvm.md.