Piaţa Reglementată

  • Acţiuni
  • Înregistrări provizorii
  • Lista suplimentară
  • Înregistrarea pe Piața Reglementată
Pe data: 22.01.2020

1. MD14AGIB1008 B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
2. MD14ARGO1002 Societatea de Asigurări-Reasigurări "MOLDCARGO" S.A.
3. MD14BANK1005 B.C. "COMERTBANK" S.A.
4. MD14BFCM1001 BC "BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ" S.A.
5. MD14ELIR1009 Institutul de cercetări ştiinţifice "ELIRI" S.A.
6. MD14ENER1001 B.C. "ENERGBANK" S.A.
7. MD14EURB1005 B.C. "EUROCREDITBANK" S.A.
8. MD14FLAU1001 "FLOAREA SOARELUI" S.A.
9. MD14MBIS1000 Mobiasbanca - OTP Group S.A
10. MD14MICB1008 B.C. "Moldindconbank" S.A.
11. MD14MOSI1005 "MOLDASIG" S.A.
12. MD14OSTE1002 "INREPRINDEREA PISCICOLA "COSTEȘTI" S.A.
13. MD14PLAF1008 "PLAI-FRUCT" SA suspendat
14. MD14TOCU1000 "TOCUȘOR" SA
15. MD14UNIV1001 "UNIVERSUL" SA
16. MD14VCTB1004 B.C. "VICTORIABANK" S.A.
17. MD14VITR1000 ÎM "VINIA TRAIAN" SA
MD24FLAU1009 "FLOAREA SOARELUI" S.A.

Print versiunea
   În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe piaţa reglementată, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada perioada 13 decembrie – 30 ianuarie 2020 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni: lista   

  
În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe piaţa reglementată, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada perioada 03 decembrie – 27 decembrie 2019 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:  
 

 
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „Nord-Zahăr” 100360405353  MD14ZABR1004 6 876 141 10,00
 

    În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe piaţa reglementată, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada perioada 06 decembrie – 10 ianuarie 2020 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:
 
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „ASPA” 1003606006192 MD14ASPA1006 1 558 300 10,00
2 S.A. “MAGISTRALA” 1002602003473 MD14MAGI1005 2 914 105 5,00
 
    În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

 
Lista valorilor mobiliare admise spre tranzacţionare pe piața reglementată (Bursa de Valori a Moldovei) la 19.12.2019
ISIN Denumirea SA Volumul emisiunii, un. Valoarea Nominala a unei valori mobiliare, lei Menţiuni
MD14NTAJ1008 SA "CENTRINDMONTAJ" 89,707 10.00  
Documente pentru înregistrarea de pe Piața Reglementată:
Ancheta SA
cerere inreg. PR
Persoane de legatura
Procedura de admitere a VM

Documente pentru înregistrarea de pe Piața Reglementată o nouă emisie de valori mobiliare:
 
Ancheta SA
doc_emisie suplimentara_PR