PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 545.00
MTF: |
S.A. "ASITO DIRECT" 1.67

Buletin informativ

Buletin informativ anual pentru 2007
Buletin informativ anual pentru 2008
Buletin informativ anual pentru 2009   
Buletin informativ anual pentru 2010
Buletin informativ anual pentru 2011
Buletin informativ anual pentru 2012
Buletin informativ anual pentru 2013
Buletin informativ anual pentru 2014
Buletin informativ anual pentru 2015
Buletin informativ anual pentru 2016
Buletin informativ anual pentru 2017
Buletin informativ anual pentru 2018
Buletin informativ anual pentru 2019
Buletin informativ anual pentru 2020

Buletin informativ anual pentru 2021
Buletin informativ anual pentru 2022
Buletin informativ anual pentru 2023


Ediţia periodică Buletinul informativ "Bursa de Valori a Moldovei" este publicată lunar în limba
română / rusă şi conţine următoarele informaţii privind: 
 
·        activitatea Bursei de Valori a Moldovei;
·        participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
·        emitenţii, valorile mobiliare ale cărora sunt înregistrate la bursă;
·        statistica tranzacţiilor bursiere, inclusiv preţurile înregistrate în cadrul tranzacţiilor bursiere;
·        noutăţi şi evenimente de pe piaţa de capital autohtonă şi internaţională.
 
Costul Buletinului informativ este de 50 lei în varianta electronică.
Abonarea poate fi efectuată la: 
1.  Departamentul Marketing, Listing şi Cotare al Bursei de Valori a Moldovei: mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 16, etaj.3,  tel. 022-27-76-36, 
E
-mail: 
office@bvm.md.