PR:
SA "ARRIA TRADE CORPORATION" 1 000.00
MTF: |
"ALPHA LEASING" SA 1.00

Lista persoanelor cu participațiuni calificate în capitalul social al BVM

Nume, prenume / Denumirea acționarului Cota deținută 
S.A. "Gest Capital" 19,4 %