PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 545.00
MTF: |
S.A. "ASITO DIRECT" 1.67

Istoric

BURSA DE VALORI A MOLDOVEI

În orice ţară dezvoltată rolul de indicator al pieței de capital aparţine bursei de valori, menită să realizeze funcţiile unei pieţe organizate, asigurând un "loc de întâlnire" al cererii şi ofertei. În rezultat pentru vânzător şi cumpărător este obţinut cel mai bun preţ. Funcţia de bază a bursei de valori este dezvoltarea pieţei bursiere organizate, orientată spre crearea infrastructurii şi acordarea serviciilor ce asigură efectuarea tranzacţiilor civile între participanţii pieţei pieței de capita, având ca obiect valori mobiliare. Aici se concentrează toată informaţia referitoare la cerere şi ofertă privind valorile mobiliare, ceea ce creează cele mai favorabile condiţii pentru determinarea cursului valorilor mobiliare. 

 Scurt istoric

În luna decembrie 1994, în baza Legii cu privire la circulaţia valorilor mobiliare şi bursele de valori, a fost fondată Bursa de Valori a Moldovei (BVM). La crearea bursei au participat 34 de fondatori - participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare. Primele negocieri au avut loc la 26 iunie 1995, considerată "ziua de naştere" a Bursei de Valori a Moldovei. 


Odată cu deschiderea Bursei, a fost creată baza juridică şi organizatorică, contribuind la realizarea proceselor complexe pe piaţa de capital.  Graţie susţinerii din partea SUA (ajutor acordat prin Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare), BVM a fost înzestrată cu tehnologii moderne de tranzacţionare.


Începând cu luna mai 1995 BVM este membru activ al Federaţiei Burselor Euro-Asiatice (FEAS), creată în 1995 la iniţiativa Bursei de Valori din Istanbul, ale cărei obiective principale sunt:

· dezvoltarea pieţei de capital a ţărilor-membre privind perfecţionarea structurii organizatorice;
· soluţionarea problemelor reglementării şi autoreglementării mecanismului pentru brokeri şi dealeri;
· organizarea unui monitoring eficient;
· elaborarea principiilor administrării corporative etc.

Din luna iulie 2008 BVM face parte din Asociaţia Internaţională a Burselor CSI (МАБ СНГ). Asociaţia a fost fondată la Moscova în anul 2000 cu scopul de a coordona eforturile în ceea ce priveşte dezvoltarea pieţelor financiare din fiecare stat în corespundere cu standardele internaţionale.

La etapa iniţială de dezvoltare, pentru Bursa de Valori au fost stabilite cerinţe privind mărimea capitalului social. La momentul fondării capitalul social al BVM constituia 238 000 lei şi în prezent acesta constituie 500 000 lei. 

În anul 1998 Bursa de Valori a Moldovei a fondat Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare (DNVM). Acest eveniment a coincis cu jubileul de trei ani al primelor negocieri la Bursă. Odată cu dezvoltarea pieţei de capital cota parte de proprietate a BVM s-a micşorat şi acţiunile sunt împărţite între participanţii DNVM. Implementarea în 1998 a unui nou sistem de tranzacţionare, integrat cu sistemul de depozitare, a permis realizarea garantată şi operativă a negocierilor bursiere. Implementarea acestui sistem, la fel ca şi crearea DNVM, s-a datorat susţinerii companiilor americane Price Waterhouse şi USAID.

În luna aprilie 2000 BVM a obţinut statutul de organizaţie necomercială de autoreglementare. Fiind organizaţie de autoreglementare, BVM a fost înzestrată cu împuternicirile respective, elaborând reguli şi standarde ale activităţii membrilor săi. Însă, începând cu anul 2008, ca urmare a modificărilor la legislaţia cu privire la piaţa valorilor mobiliare, BVM a pierdut statutul de organizaţie necomercială, devenind comercială, şi prin urmare pierzând şi statutul de organizaţie de autoreglementare.


În luna martie 2015 a fost abrogată Legea privind piaţa valorilor mobiliare şi a intrat pe deplin în vigoare noua Lege privind piaţa de capital, care a modificat esenţial structura pieţei, tipurile de activităţi desfăşurate pe piaţă şi regulile de tranzacţionare cu valori mobiliare. 

În luna mai 2015 BVM a primit licenţă de operator de piaţă şi autorizaţia de Piaţă Reglementată pe termen nelimitat. Totodată, au fost acceptate Regulile pieţei reglementate, aprobate de către Consiliului BVM. 

În luna noiembrie 2015 BVM a primit autorizaţie de Sistem Multilateral de Tranzacţionare (MTF) pe termen nelimitat. Totodată, au fost acceptate Regulile sistemului multilateral de tranzacţionare al BVM, operator de sistem, aprobate de către Consiliului BVM.
Încălcările admise în cadrul efectuării tranzacţiilor bursiere sunt examinate de către Comisia disciplinară şi/sau Arbitrală a Bursei.

 
Structura Bursei de Valori a Moldovei

Organul suprem de conducere al BVM este Adunarea generala a Acţionarilor. În perioada dintre Adunările generale, administrarea reglementată şi eficientă a BVM este efectuată de Consiliul Bursei constituit din 7 persoane alese pe un termen de patru ani. Controlul activităţii economico-financiare a BVM este desfăşurat de către Comisia de Cenzori a Bursei, care se subordonează Adunării generale a acţionarilor. Realizarea eficientă a obiectivelor BVM este asigurată de Preşedintele Bursei. Activitatea Bursei este realizată nemijlocit de Departamentele acesteia, ele îndeplinind funcţii clar determinate în baza propriilor regulamente privind organizarea şi funcţionarea, aprobate de Preşedintele Bursei. În prezent în cadrul BVM îşi desfăşoară activitatea următoarele departamente:

- Departamentul Marketing, Listing și Cotare efectuează înregistrarea valorilor mobiliare pe Piaţa Reglementată/MTF. Ca sursă de informare pe piaţa organizată, Bursei îi este atribuit un rol deosebit în diseminarea informațiilor aferente valorilor mobiliare care circulă în cadrul acesteia. Departamentul nominalizat publică lunar în buletinul informativ "Bursa de Valori a Moldovei" informaţia privind valorile mobiliare admise spre circulaţie, prezintă statistica şi analiza negocierilor bursiere, precum şi altă informaţie. Concomitent, informaţia privind tranzacţiile bursiere, ofertele de vânzare şi procurare sunt difuzate în mai multe surse mass-media (presă, televiziune) şi plasate pe site-ul web al Bursei – www.bvm.md.​

- Departamentul pentru Supravegherea Pieţei realizează următoarele funcţii:
  • ​​respectarea corespunderii normelor şi cerinţelor legislaţiei în activitatea BVM şi a Membrilor acesteia;
  • supravegherea activităţii Membrilor BVM;
  • soluţionarea chestiunilor juridice.

- Departamentul Sisteme Electronice. În sarcina acestui departament intră supravegherea şi susţinerea Sistemului Automatizat Integrat de Tranzacţionare al BVM (SAIT).