PR:
BC "VICTORIABANK" S.A. 185.00
MTF: |
"ASTARTA INVEST" SA 130.00
|
SA "COMBINATUL AUTO 7" 11.56
|
SA "METALFEROS" 216.00

MTF Acțiuni

  • MTF Acțiuni
  • Înregistrare provizorie în cadrul MTF
  • Admiterea acțiunilor în cadrul MTF
  • Indicatori principali
Data: 21.06.2024
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. "ALPHA LEASING" S.A. MD1001000022 1.00 5100000
2. "ASITO DIRECT" S.A. MD14ASDI1002 10.00 784865
3. "ASTARTA INVEST" SA MD1001000071 100.00 100000
4. "AUR ALB" S.A. MD14ALBU1005 4.00 3417100
5. "AUTOSERVICE" S.A. (admis provizoriu până pe 03.05.2025) MD14AUTS1008 10.00 140441
6. "AVICOLA-CODRU" SA MD14AVID1007 27.00 131803
7. "B & M TEST" SA MD1001000063 1.00 20844941
8. "CALCAR" S.A. (admis provizoriu până pe 25.03.2025) MD14CALC1006 50.00 30707
9. "CARGO CLAIMS" S.A. MD14CARC1000 100.00 126500
10. "CEREALE-PRUT" S.A. MD14CEPU1006 15.00 3838109
11. "DOTARCOM" S.A. MD14DOTC1001 23.00 393971
12. "DRUMURI-BĂLȚI" S.A. (admis provizoriu până pe 16.04.2025) MD14DRMB1006 10.00 1929378
13. "FLOARE - CARPET" S.A. MD14CARP1005 11.00 6086209
14. "GENERAL TOP COMPANY" S.A. MD1001000055 1.00 16179693
15. "PISCICULTORUL" S.A. MD14CICU1007 10.00 79796
16. "ROMĂNEȘTI" S.A. MD14RMNS1005 100.00 107526
17. "SET-SERVICE" S.A. (admis provizoriu până pe 07.12.2024) MD14SETS1008 5.00 120000
18. "STYLE DESIGN COMPANY" S.A. MD14SDCO1002 1100000.00 100
19. "SUCEAVA" S.A. MD14VAVA1003 2.00 360182
20. "TDA" S.A. MD14TDAC1007 8.00 752736
21. "TRANSCLAIMS" S.A. MD14TRCL1008 1000.00 5119
22. "TRANSREBORN" S.A. MD1001000048 10.00 818388
23. Casa de Comerț "GEMENI" S.A. (admis provizoriu până pe 26.02.2025) MD14GEMN1004 2.00 11712493
24. SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU REPARAȚIA ȘI DESERVIREA AUTOMOBILELOR "INTEGRAL-AUTO" or. CAHUL (admis provizoriu până pe 07.05.2025) MD14GRAL1005 50.00 31080
25. “ÎNTREPRINDEREA PENTRU COLECTAREA CEREALELOR DIN REDIUL-MARE” S.A. (admis provizoriu până pe 03.06.2025) MD14REDI1009 10.00 1304549

Print versiuneaÎnregistrarea provizorie pe perioada 26 aprilie - 24 iunie 2024 a acțiunilor emise de S.A. "INLAC" (MD14NLAC1003)


În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie în cadrul MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 26 aprilie - 24 iunie 2024 a următoarelor valori mobiliare:
 
Nr. Denumirea emitentului Cod ISIN Numărul înregistrării de stat  Volumul total al emisiunii Valoarea nominală, lei

1

S.A. „INLAC”

MD14NLAC1003

1002604000225

4 524 420

5


În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea.
Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Înregistrarea provizorie în conformitate cu Regulamentul privind modul de încetare a activității de administrare fiduciară a investițiilor, începînd cu data de 26.04.2024


În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie în cadrul MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea valorilor mobiliare, începînd cu data de 26 aprilie 2024 și până la înstrăinarea sau până la finalizarea procedurii de înstrăinare,a următoarelor valori mobiliare:

Lista valorilor mobiliare înregistrate provizoriu în cadrul MTF până la înstrăinarea sau până la finalizarea procedurii de înstrăinare

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea.
Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

 
Înregistrare provizorie în cadrul MTF pentru perioada 17 mai – 25 iunie 2024

În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea provizorie în cadrul MTF pentru perioada 17 mai – 25 iunie 2024, a valorilor mobiliare emise se următoarele societăți pe acțiuni:
 
Nr. Denumirea emitentului Cod ISIN IDNO Volumul emisiunii, un Valoarea nominala, lei
1 S.A. „Alet” MD14ALET1005 1002600035845 1523790 1
2 S.A. „Aparat” MD14APAR1007 1003602033967 486097 1
3 S.A. „Aqua-Prut” MD14AQUA1001 1003603008520 214317 9
4 S.A. „Asicon” MD14ASIC1003 1002609001250 95610 10
5 S.A. „Avicola-Corlăteni” MD14AVCO1000 1003602017918 566906 10
6 S.A. „Baza comercială angro textile” MD14TEXT1000 1003600019963 434763 10
7 S.A. „BTA-23 Taraclia” MD14BZST1002 1003610001989 55870 10
8 S.A. „BTA-26” MD14ANSP1001 1005603005774 9091 40
9 S.A. „BTA-28 Călăraşi” MD14BARA1003 1004609000372 81653 10
10 S.A. „Caracuda-Hîncești” MD14CARA1002 1002605000473 219045 4
11 S.A. „Chimistul-M” MD14MIST1000 1003600039943 358963 10
12 S.A. „Claritate” MD14CLAR1009 1003602002587 175907 1
13 S.A. „Combinatul auto nr. 7” MD14CAUT1006 1002600028915 72048 15
14 S.A. „Combinatul de colectare și prelucrare a cerealelor din Făleşti” MD14COMF1006 1003602021869 2584918 1
15 S.A. „Concom RTCA” MD14RTCA1001 1003600070450 161416 10
16 S.A. „Cosînzeana” MD14COSZ1006 1002609000688 618105 1
17 S.A. „Daniel P. Cahul” MD14DANI1007 1003603003466 68463 5
18 S.A. „DCRR - Orhei” MD14DCRR1000 1003606005966 23805 10
19 S.A. „Drenaj” MD14RENA1005 1003600079969 49016 10
20 S.A. „Elegant - Stil” MD14ELES1002 1003604001285 54643 10
21 S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor din porumb din Răuțel” MD14UTEL1001 1002602001435 1347059 5
22 S.A. „Fertilitatea - Hîncești” MD14FERH1008 1005605004508 206239 10
23 S.A. „Fertilitatea - Ialoveni” MD14FEIA1006 1003600115946 41322 14
24 S.A. „Fertilitatea - Strășeni”   MD14TERF1004 1005600006471 193321 10
25 S.A. „Garant - Auto” MD14GARN1003 1003611010441 81246 7
26 S.A. „Gospodărașul” MD14GOPO1008 1003600057262 21606 10
27 S.A. „Grafica - Tipar” MD14GRAT1007 1003609012853 14931 10
28 S.A. „Grand M. R.” MD14GRMD1001 1003600028196 5436 5
29 S.A. „Hidroconstructor” MD14HIDO1009 1003606009791 114748 10
30 S.A. „Investcom” MD14IVSM1006 1002600044573 112809 10
31 S.A. „Izotermocon” MD14IZOT1009 1002600040508 49827 10
32 S.A. „Magnolia - Servcom” MD14MAGN1008 1002600037481 278046 10
33 S.A. „Mașrut” MD14MASR1000 1003600079257 381907 10
34 S.A. „Mecons – 21” MD14MEON1004 1002602005754 400875 1
35 S.A. „Metalferos” MD14METF1009 1002600025822 359042 10
36 S.A. „Nord - Zahăr” MD14ZABR1004 1003604005353 6876141 10
37 S.A. „Orizont - 95” MD14ORIZ1001 1007608002107 145427 10
38 S.A. „Piele” MD14PIEE1000 1002600027619 1347968 8
39 S.A. „Promstroi-Grup” MD14SOGU1007 1002600004166 1397129 10
40 S.A. „Răut” MD14ARTU1009 1002602000612 7046577 7
41 S.A. „Rechin” MD14RECH1001 1004604001950 42081 10
42 S.A. „Refplast” MD14REFP1008 1003600125903 170693 10
43 S.A. „RIF - Acvaaparat” MD14RIFA1001 1002602000519 384139 5
44 S.A. „Service auto prim” MD14SEAU1005 1002602005363 108233 23
45 S.A. „Servmec” MD14SEME1001 1003605007882 257128 10
46 S.A. „SLI” MD14SLIR1003 1003600060275 253010 8
47 S.A. „Spectrul” MD14PECT1009 1003600022585 89403 14
48 S.A. „Unita” MD14UNIT1005 1002605000314 35829 25
49 S.A. „Vuldis” MD14VULD1008 1003611005733 23067 50
 

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea de investiții care a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată drept încălcare.
Admiterea acțiunilor în cadrul MTF

Hot. CNPF Nr. 60/8 din 13-11-2015
cu privire la eliberarea autorizației de sistem multilateral de tranzacționare
Publicat: 20-11-2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316 art. 2261
MODIFICAT HCNPF4/7 din 10.02.22, MO45-52/18.02.22 art.168; în vigoare 18.02.22
MODIFICAT HCNPF59/2 din 27.11.23, MO458-461/01.12.23 art.1146; în vigoare 01.12.23 
 
Articolul 25. Admiterea acţiunilor la tranzacţionare în cadrul MTF
25.1. Pentru admiterea acțiunilor spre tranzacţionare în cadrul MTF este necesar a îndeplini următoarele cerinţe:
1) referitor la valori mobiliare:
a) sunt achitate integral;
b) pot fi liber tranzacţionate, conform actelor de constituire ale emitentului;
2) referitor la emitenţi:
a) ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului este efectuată de DCU;
b) emitentul să nu fie în procedură de reorganizare sau dizolvare (lichidare/faliment);
3) referitor la persoana care cere admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacționare în cadrul MTF:
a) să prezinte toate documentele solicitate de operatorul de sistem;
b) să plătească taxele şi comisioanele stabilite de operatorul de sistem aferente şi să nu aibă datorii faţă  de acesta.
25.2. La emisiunea valorilor mobiliare prin ofertă publică, admiterea spre tranzacţionare a acestor valori mobiliare corporative poate avea loc doar după încheierea perioadei de subscriere la aceste valori mobiliare, cu excepţia cazurilor de emisiune în mod continuu a valorilor mobiliare de creanță.
25.3. În cazul emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare corporative ale unei clase admise anterior spre tranzacţionare, operatorul de sistem admite automat spre tranzacţionare valorile mobiliare din emisiunea suplimentară.
 
25.4. În vederea înscrierii şi admiterii acțiunilor în cadrul MTF, emitentul sau membrul MTF va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem cererea-tip, la care se vor anexa următoarele documente:
a) acordul emitentului privind admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul  MTF, exprimat prin decizia consiliului sau adunării generale a acţionarilor emitentului;
b) documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită (Ancheta Societății pe acțiuni (MTF), prezentat în formă electronică sau pe suport de hârtie;
c) copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și copia Statutului, precum şi toate modificările adiționale, legalizate în conformitate cu legislația sau certificate de persoana împuternicită a solicitantului;
d) copii ale certificatelor de înregistrare a fiecărei emisii de valori mobiliare la CNPF;
e) situaţia financiar-contabilă pentru ultimul an de activitate, însoțită de raportul auditorului, în cazul în care situațiile financiare au fost supuse auditului;
f) confirmarea privind numărul total de acţionari şi lista persoanelor ce deţin mai mult de 5 la sută, eliberată de DCU;
g) dovada plăţii comisionului de procesare (1.000 lei);
h) confirmarea precum că documentele şi informaţia prezentată atât la depunerea cererii, cât şi documentele ce vor fi prezentate ulterior, corespund realității şi nu conțin declarații false sau eronate, falsificări sau ascunderea informaţiei semnificative;
i) alte documente relevante, la solicitarea BVM.
25.5. În cazul parvenirii modificărilor informației incluse în documentele prezentate de emitent la BVM în scopul admiterii acțiunilor spre tranzacționare, emitentul, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, este obligat să notifice BVM cu privire la aceste modificări.
Admiterea provizorie a acțiunilor în cadrul MTF în scopul efectuării ofertei publice de cumpărare 

24.3.1. În scopul demarării unei oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile Hotărârii CNPF nr. 33/1/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele publie de cumpărare, acțiunile unui emitent pot fi admise provizoriu spre tranzacționare în cadrul MTF, pentru o perioadă de maxim 12 luni, fără respectarea cerinței prevăzute la pct. 25.1., subpct. 2) lit. a).

Pentru inițierea procedurii de admitere provizorie în cadrul MTF, 
emitentul sau membrul MTF va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem cererea-tip, la care se vor anexa documentele enumerate în art. 25.4 din Regulile Sistemului Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei.

Înregistrarea provizorie a acțiunilor în cadrul MTF
 
În conformitate cu pct.10 din HOTĂRÂREA CNPF Nr. 14/5 din 31-03-2016 referitor la aprobarea Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, -  valorile mobiliare liber tranzacționate, care nu corespund cerințelor de admitere pe piața reglementată sau MTF, pot fi înregistrate provizoriu în cadrul MTF, la cererea membrului MTF, fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile MTF, doar în scopul înstrăinării lor, pentru o perioadă ce nu depășește 60 zile.
 
În vederea înregistrării provizorii în cadrul MTF, membrul MTF va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem cererea și documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită, prezentat în formă electronică şi pe suport de hârtie (Ancheta SA).