PR:
SA "ARRIA TRADE CORPORATION" 1 000.00
MTF: |
SA "TIPAR - COLOR" 0.07

MTF Acțiuni

  • MTF Acțiuni
  • Înregistrare provizorie în cadrul MTF
  • Admiterea acțiunilor în cadrul MTF
  • Indicatori principali
Data: 03.03.2024
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. "ALPHA LEASING" S.A. MD1001000022 1.00 5100000
2. "ASITO DIRECT" S.A. MD14ASDI1002 10.00 784865
3. "ASTARTA INVEST" SA MD1001000071 100.00 100000
4. "AUR ALB" S.A. MD14ALBU1005 4.00 3417100
5. "AVICOLA-CODRU" SA MD14AVID1007 27.00 131803
6. "B & M TEST" SA MD1001000063 1.00 20844941
7. "CARGO CLAIMS" S.A. MD14CARC1000 100.00 126500
8. "CEREALE-PRUT" S.A. MD14CEPU1006 15.00 3838109
9. "DOTARCOM" S.A. MD14DOTC1001 23.00 393971
10. "FLOARE - CARPET" S.A. MD14CARP1005 11.00 6086209
11. "GENERAL TOP COMPANY" S.A. MD1001000055 1.00 16179693
12. "PISCICULTORUL" S.A. MD14CICU1007 10.00 79796
13. "ROMĂNEȘTI" S.A. MD14RMNS1005 100.00 107526
14. "SET-SERVICE" S.A. (admis provizoriu până pe 07.12.2024) MD14SETS1008 5.00 97136
15. "STYLE DESIGN COMPANY" S.A. MD14SDCO1002 1100000.00 100
16. "SUCEAVA" S.A. MD14VAVA1003 2.00 360182
17. "TDA" S.A. MD14TDAC1007 8.00 752736
18. "TRANSCLAIMS" S.A. MD14TRCL1008 1000.00 5119
19. "TRANSREBORN" S.A. MD1001000048 10.00 818388
20. Casa de Comerț "GEMENI" S.A. (admis provizoriu până pe 26.02.2025) MD14GEMN1004 2.00 11712493
21. FABRICA DE CONFECȚII "IONEL" S.A. MD14NELI1003 4.00 9645588

Print versiunea

 

Înregistrarea provizorie în cadrul MTF pe perioada 23.11.2023 - 19.01.2024 a acțiunilor emise de S.A. "MEGA-PRIM".

În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie în cadrul MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 23.11.2023 - 19.01.2024  a următoarelor valori mobiliare:
Nr. Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiunii, un Valoarea nominală, lei
1 S.A. MEGA-PRIM” 1002600009998 MD14EGAP1006 9 842 035 4

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea.
Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
Înregistrarea provizorie în cadrul MTF pe perioada 15.01.2024 - 14.03.2024 a acțiunilor emise de  S.A."TIPAR-COLOR".

În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie în cadrul MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 15.01.2024 - 14.03.2024  a următoarelor valori mobiliare:
Nr. Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiunii, un Valoarea nominală, lei
1 S.A. “TIPAR-COLOR” 1002600023297 MD14TICO1006 36 172 970 10

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea.
Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
Înregistrarea provizorie în cadrul MTF pe perioada 19.01.2024 - 27.02.2024.

În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie în cadrul MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 19.01.2024 - 27.02.2024  a următoarelor valori mobiliare:
Nr. Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiunii, un Valoarea nominală, lei
1 S.A. „Agrotehnica” 1004600071731 MD14AGTH1009 75 900 10
2 S.A. „Alet” 1002600035845 MD14ALET1005 1 523 790 1
3 S.A. „Avicola-Talmaz” 162008072 (nu-i reînregistrată) MD14AVTA1007 634 375 10
4 S.A. „Chimistul-M” 1003600039943 MD14MIST1000 358 963 10
5 S.A. „Galaxia - Cărții” 1005604002736 MD14LAXI1005 66 454 5
6 S.A. „Gezegen” 1003611006659 MD14GEZE1000 5 063 9
7 S.A. „Hidroinpex” 1003607005170 MD14INPE1009 631 752 20
8 S.A. „Infomac” 1003600166591 MD14FOMA1008 10 117 15
9 S.A. „Izotermocon” 1002600040508 MD14IZOT1009 49 827 10
10 S.A. „ÎRDT-Dondușeni” 1003604014601 MD14TEHD1008 4 430 17
11 S.A. „Lucoare” 1003602034078 MD14LUCO1008 67 954 5
12 S.A. „Lucoarea - Venus” 1009604002974 MD14VENU1005 57 967 5
13 S.A. „Profilcons” 1003607012631 MD14PCSO1008 83 822 5
14 S.A. „Tehoptimed” 1003600087162 MD14TEHO1005 62 877 12

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea.
Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
 
Admiterea acțiunilor în cadrul MTF

Hot. CNPF Nr. 60/8 din 13-11-2015
cu privire la eliberarea autorizației de sistem multilateral de tranzacționare
Publicat: 20-11-2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316 art. 2261
MODIFICAT HCNPF4/7 din 10.02.22, MO45-52/18.02.22 art.168; în vigoare 18.02.22
MODIFICAT HCNPF59/2 din 27.11.23, MO458-461/01.12.23 art.1146; în vigoare 01.12.23 
 
Articolul 25. Admiterea acţiunilor la tranzacţionare în cadrul MTF
25.1. Pentru admiterea acțiunilor spre tranzacţionare în cadrul MTF este necesar a îndeplini următoarele cerinţe:
1) referitor la valori mobiliare:
a) sunt achitate integral;
b) pot fi liber tranzacţionate, conform actelor de constituire ale emitentului;
2) referitor la emitenţi:
a) ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului este efectuată de DCU;
b) emitentul să nu fie în procedură de reorganizare sau dizolvare (lichidare/faliment);
3) referitor la persoana care cere admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacționare în cadrul MTF:
a) să prezinte toate documentele solicitate de operatorul de sistem;
b) să plătească taxele şi comisioanele stabilite de operatorul de sistem aferente şi să nu aibă datorii faţă  de acesta.
25.2. La emisiunea valorilor mobiliare prin ofertă publică, admiterea spre tranzacţionare a acestor valori mobiliare corporative poate avea loc doar după încheierea perioadei de subscriere la aceste valori mobiliare, cu excepţia cazurilor de emisiune în mod continuu a valorilor mobiliare de creanță.
25.3. În cazul emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare corporative ale unei clase admise anterior spre tranzacţionare, operatorul de sistem admite automat spre tranzacţionare valorile mobiliare din emisiunea suplimentară.
 
25.4. În vederea înscrierii şi admiterii acțiunilor în cadrul MTF, emitentul sau membrul MTF va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem cererea-tip, la care se vor anexa următoarele documente:
a) acordul emitentului privind admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul  MTF, exprimat prin decizia consiliului sau adunării generale a acţionarilor emitentului;
b) documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită (Ancheta Societății pe acțiuni (MTF), prezentat în formă electronică sau pe suport de hârtie;
c) copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și copia Statutului, precum şi toate modificările adiționale, legalizate în conformitate cu legislația sau certificate de persoana împuternicită a solicitantului;
d) copii ale certificatelor de înregistrare a fiecărei emisii de valori mobiliare la CNPF;
e) situaţia financiar-contabilă pentru ultimul an de activitate, însoțită de raportul auditorului, în cazul în care situațiile financiare au fost supuse auditului;
f) confirmarea privind numărul total de acţionari şi lista persoanelor ce deţin mai mult de 5 la sută, eliberată de DCU;
g) dovada plăţii comisionului de procesare (1.000 lei);
h) confirmarea precum că documentele şi informaţia prezentată atât la depunerea cererii, cât şi documentele ce vor fi prezentate ulterior, corespund realității şi nu conțin declarații false sau eronate, falsificări sau ascunderea informaţiei semnificative;
i) alte documente relevante, la solicitarea BVM.
25.5. În cazul parvenirii modificărilor informației incluse în documentele prezentate de emitent la BVM în scopul admiterii acțiunilor spre tranzacționare, emitentul, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, este obligat să notifice BVM cu privire la aceste modificări.
Admiterea provizorie a acțiunilor în cadrul MTF în scopul efectuării ofertei publice de cumpărare 

24.3.1. În scopul demarării unei oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile Hotărârii CNPF nr. 33/1/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele publie de cumpărare, acțiunile unui emitent pot fi admise provizoriu spre tranzacționare în cadrul MTF, pentru o perioadă de maxim 12 luni, fără respectarea cerinței prevăzute la pct. 25.1., subpct. 2) lit. a).

Pentru inițierea procedurii de admitere provizorie în cadrul MTF, 
emitentul sau membrul MTF va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem cererea-tip, la care se vor anexa documentele enumerate în art. 25.4 din Regulile Sistemului Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei.

Înregistrarea provizorie a acțiunilor în cadrul MTF
 
În conformitate cu pct.10 din HOTĂRÂREA CNPF Nr. 14/5 din 31-03-2016 referitor la aprobarea Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, -  valorile mobiliare liber tranzacționate, care nu corespund cerințelor de admitere pe piața reglementată sau MTF, pot fi înregistrate provizoriu în cadrul MTF, la cererea membrului MTF, fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile MTF, doar în scopul înstrăinării lor, pentru o perioadă ce nu depășește 60 zile.
 
În vederea înregistrării provizorii în cadrul MTF, membrul MTF va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem cererea și documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită, prezentat în formă electronică şi pe suport de hârtie (Ancheta SA).