PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 185.00
MTF: |
SA "HOTELUL "CHISINAU" 2.95

Contacte

NP Funcţia Certificat Telefon Email
Tudor Muravschi Preşedintele BVM SPVM 000392 068431212 tudor.muravschi@bvm.md
Ala Golban Vicepreşedintele BVM SPVM 000198 022-277-592 ala.golban@bvm.md
Ecaterina Gurin Departamentul pentru Supravegherea Pieţei SPVM000417 022-277-516 ecaterina.gurin@bvm.md
Liudmila Ciobanu Director al Departamentului Marketing, Listing şi Cotare   022-277-636 liudmila.ciobanu@bvm.md
Valeriu Rusnac Director al Departamentului Tehnologii Informaţionale   022-277-514
sala de tranzacționare
valeriu.rusnac@bvm.md
Svetlana Donev contabil-șef   022-275-063 svetlana.donev@bvm.md
 Cancelaria: office@bvm.md

mun. Chişinău

str. Maria Cibotari, 16

MD-2012