PR:
SA "ARRIA TRADE CORPORATION" 1 000.00
MTF: |
"ALPHA LEASING" SA 1.00

Cadrul normativ

1. ​Legea privind societățile pe acțiuni

2. Legea privind piața de capital

3. Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

4. Regulile Pieţei Reglementate Bursei de Valori a Moldovei

5. Regulile sistemului multilateral de tranzacționare (MTF)

6. Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori a Moldovei

7. Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei 

8. Regulamentul privind vînzarea acțiunilor proprietate publică la Bursa de Valori

9. Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare 

10. Regulamentul privind abuzul pe piața de capital

11. Regulamentul privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital 

12. Regulament privind ofertele publice de cumpărare 

13. Regulamentul privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor speciale pe Piața Reglementată a Bursei de Valori a Moldovei

14. Regulamentul de organizare și funcționare al arbitrajului pe lângă BVM

15 Codul de guvernanță corporativă

16. Regulamentului privind modul și condițiile admiterii spre tranzacționare pe Piața Reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare a valorilor mobiliare de stat cu termen lung de circulație

17. Hotărîre nr.49/2 din 26.08.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Piețele Reglementate și Sistemele Multelaterale de Tranzacționare 

18. Lista comisionelor, taxelor și altor plăți, încasate de SA "Bursa de Valori a Moldovei"