PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 545.00
MTF: |
S.A. "ASITO DIRECT" 1.67

Soluţionarea pretenţiilor

Factorii de resort autorizaţi să primească şi soluţioneze sesizările/reclamaţiile clienţilor:
 
Sesizările şi reclamaţiile clienţilor sunt primite la Bursă în forma scrisă sau prin vizita personala a clientului la Bursă. În dependenţă de modalitatea de primire a sesizărilor/reclamaţiilor, acestea sunt soluţionate în modul următor:
 
Soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor prin intermediul vizitei personale:
  • toate sesizările/reclamaţiile primite de la clienţi sunt înregistrate în Registrul pentru propuneri şi obiecţii  care se află în sala de tranzacţionare a acesteia;
  • aceste sesizări/reclamaţii sunt soluţionate de către persoana competentă (jurist, administrator SAIT, manager departament IT) în dependenţă de chestiune şi care va întreprinde măsuri de evitare pe viitor a astfel de cazuri;
  • persoana respectivă informează clientul despre rezultatul soluţionării cazului;
 
Soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor primite în formă scrisă:
  • aceste adresări se înregistrează în Registrul de evidenţă a corespondenţei şi se soluţionează de către Departamentul pentru Supravegherea Pieţei, cu implicarea altor Departamente, după caz.
  • după examinarea cazului, se perfectează şi remite răspunsul în formă scrisă în termenii prevăzuţi de legislaţia în vigoare, care constituie 30 de zile;
  • răspunsul la sesizare/reclamaţie este semnat de către Preşedintele sau Vicepreşedintele Bursei;
 
Comisia disciplinară este un organ colegial intern al BVM autorizat să examineze cazurile de încălcare a Regulilor şi normelor stabilite de Bursă şi/sau CNPF şi care exercită împuterniciri, atribuite de către Consiliul Bursei, prin aprobarea Regulamentului Comisiei disciplinare în vederea aplicării sancţiunilor disciplinare.
 
Arbitrajul pe lîngă BVM soluţionează divergenţele dintre Membrii Bursei, dintre Agenţii de Bursă, dintre Agenţi şi Membri, precum şi dintre clienţi şi Membri şi/sau Agenţi. Arbitrajul Bursei este organizat şi funcţionează conform Regulamentului, aprobat de Consiliul Bursei.