PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 53.75
MTF: |
SA "RENOVATORUL - BASM" 0.01

Aviz privind convocarea Adunării generale anuale ordinare a acționarilor OTP Bank S.A. pentru data de 19 iunie 2023

Inapoii la lista noutăţilor

2023-05-19

Inapoii la lista noutăţilor