PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 53.75
MTF: |
SA "RENOVATORUL - BASM" 0.01

Aviz privind convocarea Adunării generale anuale ordinare a acționarilor BC "MOLDINDCONBANK" S.A. pentru data de 16.06.2023

Inapoii la lista noutăţilor

2023-05-22

Inapoii la lista noutăţilor