PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 53.75
MTF: |
SA "RENOVATORUL - BASM" 0.01

Inițierea cererii de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai societății "Electrotehnica" SA. Suspendarea/Retragerea de pe Piața Reglementată a valorilor mobiliare MD14ETEH1007

Inapoii la lista noutăţilor

2023-05-25
În legătură cu inițierea cererii de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari, tranzacționarea pe Piața Reglementată a valorilor mobiliare emise de SA  „Electrotehnica” (MD14ETEH1007) este suspendată până pe data de 24.06.2023, cu retragerea ulterioara din data de 25.06.2023 din motivul necorespunderii condițiilor aferente free float-ului.
 
Cerere de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai emitentului "Electrotehnica" SA

Inapoii la lista noutăţilor