PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 47.50
MTF: |
SA "MEGA PRIM" 3.40

AVIZ privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor BC "MOLDINDCONBANK" S.A. pentru data de 20.11.2023

Inapoii la lista noutăţilor

2023-10-18


Inapoii la lista noutăţilor