PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 545.00
MTF: |
S.A. "ASITO DIRECT" 1.67

Admiterea pe Piața Reglementată, începând cu 11 iulie, a celei de-a 9-a emisiuni de obligațiuni ale Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (MD1004000094)

Inapoii la lista noutăţilor

2024-07-10

Începând cu data de 11 iulie 2024, MAIB va lista ​pe Piața Reglementată cea de-a 9-a emisiune deobligațiuni
corporative, cu următoarele caracteristici: 
 
Banca Comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Sediul: mun. Chișinău, 31 august 1989, 127
cod ISIN: MD1004000094
Termenul de circulație 3 ani
Valoarea emisiunii 97 620 000 lei
Numărul obligațiuni emise 4 881 un.
Valoarea nominală 20 000 lei
Dățile de achitare a cupoanelor 05.08.2024; 05.09.2024; 05.10.2024; 05.11.2024;
05.12.2024; 05.01.2025; 05.02.2025; 05.03.2025;
05.04.2025; 05.05.2025; 05.06.2025; 05.07.2025.

05.08.2025; 05.09.2025; 05.10.2025; 05.11.2025;

05.12.2025; 05.01.2026; 05.02.2026; 05.03.2026;
05.04.2026; 05.05.2026; 05.06.2026; 05.07.2026.

05.08.2026; 05.09.2026; 05.10.2026; 05.11.2026;

05.12.2026; 05.01.2027; 05.02.2027; 05.03.2027;
05.04.2027; 05.05.2027; 05.06.2027; 05.07.2027.
Data emiterii 05.07.2024
Data admiterii pe PR 11.07.2024
Data scadenței 05.07.2027
Rata dobânzii flotantă, conectată la rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în monedă națională total pe sectorul bancar, cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe site-ul oficial al BNM www.bnm.md către data care corespunde cu prima zi a perioadei de derulare a ofertei (3,48% - pentru primele 12 cupoane) + marja fixă stabilită pentru clasa VI (1,0%).
Periodicitatea achitării dobânzii O dată pe lună (lunar)
Prospectul de emisiune Prospect

NOTĂ: Emisiunea data este a cincea din cadrul Programului de oferă anunțat de către MAIB pentru perioada
04.12.2023 – 04.12.2024. În total, MAIB intenționează să atragă până la 1 miliard lei prin intermediul a 10
emisiuni de obligațiuni de clase diferite și cu o valoare de 100 mil lei fiecare. 

Inapoii la lista noutăţilor