PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 545.00
MTF: |
S.A. "ASITO DIRECT" 1.67

​Inițierea cererii de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai S.A. "SET-SERVICE". Suspendarea din circulație din cadrul MTF a valorilor mobiliare MD14SETS1008

Inapoii la lista noutăţilor

2024-07-10

În legătură cu inițierea cererii de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari, tranzacționarea în cadrul  Sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF) a valorilor mobiliare emise de S.A. „SET-SERVICE” (MD14SETS1008) este suspendată  până pe 08.08.2024.
 
Cererea de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai emitentului "SET-SERVICE" S.A.

Inapoii la lista noutăţilor