Retragerea VM de pe MTF _ale SA ”ASCENSOR SERVICE”

Inapoii la lista noutăţilor

2019-12-18
    În conformitate cu art. 29.1 lit. a) al Regulilor Sistemului multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, începînd cu data de 31.01.2020 se retrag de pe MTF valorile mobiliare ale SA “Ascensor-Service” (MD14ARSC1002).

Inapoii la lista noutăţilor