PR:
BC "MOLDINDCONBANK" SA 300.00
MTF: |
S.A"STYLE DESIGN COMPANY" 1 162 250.00

Inregistrare provizorie în cadrul MTF pe perioada 24.08.21 – 08.10.2021

Inapoii la lista noutăţilor

2021-08-21
   În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada  24 august 2021 – 08 octombrie 2021 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Inapoii la lista noutăţilor