PR:
BC "MOLDINDCONBANK" SA 300.00
MTF: |
S.A"STYLE DESIGN COMPANY" 1 162 250.00

Inregistrare provizorie în cadrul MTF pe perioada 21 octombrie 2021 – 17 decembrie 2021

Inapoii la lista noutăţilor

2021-10-19
   În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 21 octombrie 2021 –  17 decembrie 2021 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:
 
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „UNITATE” 1003607010659 MD14NINT1004 154 931 5,00
 
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Inapoii la lista noutăţilor