PR:
BC "MOLDINDCONBANK" SA 300.00
MTF: |
S.A"STYLE DESIGN COMPANY" 1 162 250.00

Inregistrare provizorie în cadrul MTF pe perioada 03 noiembrie 2021 – 17 decembrie 2021

Inapoii la lista noutăţilor

2021-11-01
   În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada perioada 03 noiembrie 2021 – 17 decembrie 2021 a valorilor mobiliare ale emitenților: 
 
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „Moldova Gaz” 1003600005148 MD14MOLG1004 13 329 080 100.00
2 S.A. „ASPA” 1003606006192 MD14ASPA1006 1 558 300 10.00
 
 În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Inapoii la lista noutăţilor